Φυτώρια Πεχλιβανίδη | Σέρρες
Βύρωνος 23 | Σέρρες | τκ 62125
Δευτ-Σαβ.: 08:30 πμ - 08:00 μμ | Κυρ.: 11:00 πμ-01:00 μμ

Πολιτική Απορρήτου

Η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» αναλαμβάνει τη δέσμευση για την τήρηση της πολιτική προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων, όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 679/2016.

 

Η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και συναλλαγών της, διατηρεί προσωπικές πληροφορίες ατόμων, όπως για παράδειγμα εργαζομένων, συνεργατών, πελατών κ.ά.. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να επεξεργάζονται μόνο σύμφωνα με την πολιτική και τους όρους που εφαρμόζει η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ», η οποία καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους κατέχει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε παραβίαση της πολιτικής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ», ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων, να υπέχει νομική ευθύνη για τις συνέπειες της παραβίασης. Αυτή η υποχρέωση μπορεί να επεκταθεί και στο άτομο που επεξεργάζεται τα δεδομένα και στον προϊστάμενο του τμήματος, υπό ορισμένες συνθήκες.

Αυτή η πολιτική ισχύει ανεξάρτητα από το που αποθηκεύονται τα δεδομένα και, όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων, την ιδιοκτησία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για τους σκοπούς της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ».

Δεδομένου ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των εταιριών, που βασίζονται στο Διαδίκτυο και την πορεία προς μια πραγματική οικονομία του Διαδικτύου, δημιουργήσαμε αυτήν την Δήλωση Απορρήτου για να παρουσιάσουμε την ισχυρή μας δέσμευση για τα δικαιώματα του ατόμου ως προς την προστασία και το απόρρητο των δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ατόμου («Προσωπικά Δεδομένα»).

  1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πότε ισχύει η παρούσα Δήλωση Απορρήτου; Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που δίνετε στην επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» ή τα οποία προέρχονται από τα Προσωπικά Δεδομένα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας συλλέγεται από τα cookies ή άλλες τεχνολογίες διαδικτυακής παρακολούθησης υπόκειται στις γνωστοποιήσεις και τις επιλογές που παρέχονται κατωτέρω.

Ελεγκτής Δεδομένων. Ο ελεγκτής δεδομένων του https://pehlivanidis.gr/  είναι η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ», με έδρα τις Σέρρες Βύρωνος 23.

Όπου παρουσιάζεται μια φόρμα εγγραφής στην παρούσα ιστοσελίδα, ο ελεγκτής δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση ή τον σκοπό συλλογής δεδομένων αλλά σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται στην δήλωση απορρήτου της φόρμας εγγραφής του ατόμου.

Πως χρησιμοποιεί η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» τα Προσωπικά μου Δεδομένα; Η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ»θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται παρακάτω μόνο όπως ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις Ενότητες Β και Γ παρακάτω. Όπου η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας βασίζεται σε νόμιμη άδεια, θα βρείτε πληροφορίες για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ», καθώς και για ποιο σκοπό στην Ενότητα Β παρακάτω. Όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, θα βρείτε πληροφορίες στην Ενότητα Γ παρακάτω. Αυτές οι πληροφορίες αντιστοιχίζονται με τις αντίστοιχες δηλώσεις συγκατάθεσης που διέπουν ατομικές διεργασίες επεξεργασίας στην εταιρία.

Διάρκεια επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ»επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως επιτρέπεται από τον νόμο (δείτε το Β παρακάτω) ή σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας (δείτε το Γ παρακάτω). Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» θα αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα (i) μόνο για όσο απαιτείται ώστε να ικανοποιήσει τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω ή (ii) μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από την επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» (όπου η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» έχει έννομο συμφέρον να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα) ή (iii) μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας (όπου συγκαταθέσατε για να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» τα Προσωπικά σας Δεδομένα). Ωστόσο, όποτε απαιτείται από απορρέουσα εκ του νόμου υποχρέωση η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα απαιτούνται έτσι ώστε η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» για να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό του έναντι νομικών αξιώσεων, η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέχρι την λήξη της αντίστοιχης περιόδου διατήρησης ή μέχρι οι εν λόγω αξιώσεις τακτοποιηθούν.

Γιατί πρέπει να δώσω τα Προσωπικά μου Δεδομένα; Ως γενική αρχή, η χορήγηση οποιασδήποτε συγκατάθεσης και η παροχή οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων δυνάμει του παρόντος είναι εντελώς εθελοντική. Γενικά δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για εσάς αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, για παράδειγμα επειδή αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας ή για την ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας ή για πρόσβαση και λήψη του newsletter της εταιρίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» δεν θα μπορεί να σας παράσχει αυτό που επιθυμείτε χωρίς τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Δικαιώματα υποκείμενων δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε, οποιαδήποτε στιγμή, από την επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» πληροφορίες σχετικά με το ποια Προσωπικά Δεδομένα σας επεξεργάζεται και τη διόρθωση ή διαγραφή των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο, σημειώστε ότι η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» μπορεί να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο αν δεν υπάρχει νομική υποχρέωση ή αν δεν επικρατεί δικαίωμα της εταιρίας να τα διατηρήσει. Να γνωρίζετε ότι αν ζητήσετε να διαγράψει η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» που απαιτούν την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από αυτή.

Αν η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ»χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας ή για να συνεργαστεί μαζί σας, μπορείτε επιπλέον να ζητήσετε από αυτή ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που δώσατε στην εταιρία. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε μέσω της παρακάτω διεύθυνσης email “info@pehlivanidis.gr” και καθορίστε τις πληροφορίες ή τις δραστηριότητες επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά σας, τη μορφή με την οποία θέλετε αυτές τις πληροφορίες και το εάν τα Προσωπικά Δεδομένα θα σταλούν σε εσάς ή σε άλλον παραλήπτη. Η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» θα εξετάσει προσεκτικά το αίτημά σας και συζητήσει μαζί σας για την καλύτερη εκπλήρωσή του.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε από την επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» να περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) δηλώνετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας που έχει στην κατοχή της η εταιρία είναι λανθασμένα (αλλά μόνο για όσο η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» χρειάζεται να ελέγξει την ακρίβεια αυτών των Προσωπικών Δεδομένων), (ii) δεν υπάρχει νομική βάση για να επεξεργαστεί η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» τα Προσωπικά Δεδομένα σας και απαιτείτε να περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, (iii) η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα σας αλλά ισχυρίζεστε ότι πρέπει να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα προκειμένου να διεκδικήσει ή να ασκήσει νόμιμα δικαιώματα ή να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της έναντι αξιώσεων τρίτου ή (iv) στην περίπτωση που έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από την επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» (βάσει του έννομου ενδιαφέροντος του της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ», όπως ορίζεται στο Β παρακάτω) για όσο απαιτείται για να επανεξεταστεί αν η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» έχει επικρατέστερο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα στο info@pehlivanidis.gr.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Αν πιστεύετε ότι η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ε.Ε., μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων της χώρας της Ε.Ε., στην οποία διαμένετε ή στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην οποία έχει η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» την έδρα της.

Χρήση του παρόντος ιστότοπου από παιδιά. Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 16 ετών. Αν είστε κάτω από 16 ετών, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν σε αυτή. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

  1. ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ»ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» επιτρέπεται να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Αν είστε επισκέπτης της ιστοσελίδας, πελάτης ή συνεργάζεστε με την επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ», η επιχείρηση μπορεί να διατηρεί διαθέσιμες για εσάς πληροφορίες, προκειμένου να διευκολύνει τη συνεργασία σας. Επιπλέον, η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» ενδέχεται να επικοινωνεί μέσω email με τους χρήστες που κάνουν εγγραφή στις υπηρεσίες της, και επίσης μπορεί να επικοινωνεί και τηλεφωνικά προς επίλυση τυχόν παραπόνων επισκέπτη. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση email σας για να επιβεβαιώσει το άνοιγμα λογαριασμού, να σας στείλει ειδοποιήσεις πληρωμής, να σας στείλει πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες μας, καθώς και άλλες ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το πεδίο δραστηριοτήτων της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ». Γενικά, οι χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν να μην συμμετέχουν (opt out) σε αυτές τις επικοινωνίες, που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ, αλλά απαιτούνται απλώς στο πλαίσιο της σχετικής συναλλακτικής σχέσης. Αναφορικά με τύπους επικοινωνίας που αφορούν στο μάρκετινγκ (π.χ. emails και τηλεφωνικές κλήσεις) η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» (i) όπου απαιτείται νομικά σας παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες μετά από αποδοχή (opt in) και (ii) σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε opt out αν δεν θέλετε να λαμβάνετε επιπλέον ειδοποιήσεις που αφορούν σε ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ». Μπορείτε να κάνετε το opt out οποιαδήποτε στιγμή στο https://www…………. com/unsubscribe.

Έννομο συμφέρον της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ». Κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις χρήσης αποτελεί έννομο συμφέρον της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ», ώστε να επεξεργαστεί ή να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αν δεν συμφωνείτε με αυτήν την προσέγγιση, μπορείτε να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία ή την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από την επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ», όπως ορίζεται παρακάτω.

Ερωτηματολόγια και έρευνες. Η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» μπορεί να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε ερωτηματολόγια και έρευνες. Αυτά τα ερωτηματολόγια και οι έρευνες θα σχεδιαστούν γενικά με τρόπο που οι απαντήσεις δεν θα απαιτούν Προσωπικά Δεδομένα. Αν παρόλα αυτά εισάγετε Προσωπικά Δεδομένα σε ένα ερωτηματολόγιο ή σε μία έρευνα, η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Δημιουργία ομάδων ανωνυμοποιημένων δεδομένων. Η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» μπορεί να ανωνυμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου για να δημιουργήσει ομάδες ανωνυμοποιημένων δεδομένων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Καταγραφή κλήσεων και συνομιλιών για σκοπούς βελτίωσης ποιότητας. Στην περίπτωση τηλεφωνικών κλήσεων ή συνόδων συνομιλίας (chat) η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» μπορεί να καταγράψει τις εν λόγω κλήσεις (αφού σας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της κλήσης και πριν ξεκινήσει η καταγραφή) ή τις συνόδους συνομιλίας (chat) ώστε να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Στο πλαίσιο της υπάρχουσας σχέσης μεταξύ εσάς και της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ», η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» μπορεί να σας ενημερώσει, όπου επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με υπηρεσίες ή προϊόντα της, που είναι παρόμοια ή σχετίζονται με υπηρεσίες/προϊόντα που ήδη χρησιμοποιείτε.

Δικαίωμα αντίρρησης. Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» για τους ανωτέρω σκοπούς, οποτεδήποτε καταργώντας την συνδρομή σας στο https://www……../unsubscribe . Με αυτήν την ενέργεια, η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ανωτέρω σκοπούς (δηλαδή σύμφωνα με το έννομο ενδιαφέρον που ορίζεται παραπάνω) και θα τα διαγράψει από τα συστήματά του, εκτός αν η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή αν καθορίσει και επιδείξει δικαιολογημένα επιτακτικό έννομο συμφέρον, ώστε να συνεχίσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

  1. ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ»ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΟΥ

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» θα χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μόνο όπως αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω, και αφού δώσετε την συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων στις σχετικές λειτουργίες επεξεργασίας. Επομένως, κάθε πληροφορία σχετικά με την λειτουργία επεξεργασίας, αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα, συνδέεται με μία δήλωση συγκατάθεσης στο https://www……com/consent-resource-center. Αν ανοίξετε εκ νέου αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου αφού αρχικά δώσετε μία ή περισσότερες συγκαταθέσεις δεν θα δείτε μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις συγκαταθέσεις που δώσατε αλλά και την πλήρη δήλωση απορρήτου.

Νέα σχετικά με τις Υπηρεσίες της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ». Σύμφωνα με αντίστοιχη πρόβλεψη και την συγκατάθεσή σας, η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα, τη διεύθυνση email και την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τίτλο εργασίας και βασικές πληροφορίες σχετικά με την εργασία σας, καθώς και ένα διαδραστικό προφίλ που βασίζεται σε προηγούμενες αλληλεπιδράσεις με την επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ», προκειμένου να παραμείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες ανακοινώσεις προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικές προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» (συμπεριλαμβανομένων δελτίων ενημέρωσης που σχετίζονται με την προώθηση) καθώς και για εκδηλώσεις, καμπάνιες ή συνεργασίες της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» και προκειμένου να εμφανιστεί σχετικό περιεχόμενο σε ιστοτόπους της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ». Σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες που αφορούν στο μάρκετινγκ, η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» μπορεί να παρέχει κατακερματισμένο (hashed) ID χρήστη σε κοινωνικά δίκτυα που χειρίζονται τρίτοι ή λοιπές διαδικτυακές προσφορές (όπως Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ή Google), όπου οι πληροφορίες αυτές ταυτίζονται με τα δεδομένα κοινωνικών δικτύων ή τις βάσεις δεδομένων των ίδιων διαδικτυακών προσφορών προκειμένου να εμφανιστούν σε εσάς πιο σχετικές πληροφορίες.

Δημιουργία προφίλ χρήστη. Η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» ενδέχεται να σας παρέχει την επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλα διαδικτυακά μέσα αυτής, συμπεριλαμβανομένων των φόρουμς, των ιστολογίων (blogs) και δικτύων, που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο, στον οποίο απαιτείται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε προφίλ χρήστη. Τα προφίλ χρήστη παρέχουν την επιλογή να εμφανιστούν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματος, της φωτογραφίας, των λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης email, ή και των δύο, του αριθμού τηλεφώνου, των προσωπικών ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και βασικών στοιχείων σχετικών με εσάς.

Αυτά τα προφίλ μπορεί να σχετίζονται με μία μεμονωμένη διαδικτυακή προσφορά της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ». Ωστόσο, είναι πάντα δική σας επιλογή ποιες από αυτές τις πρόσθετες διαδικτυακές προσφορές θα χρησιμοποιήσετε και τα Προσωπικά Δεδομένα σας προωθούνται μόνο σε αυτές στις οποίες εν τέλει θα αποκτήσετε πρόσβαση. Σημειώστε ότι χωρίς την συγκατάθεσή σας για τη δημιουργία των προφίλ χρήστη, η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» δεν θα μπορεί να προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς, στις περιπτώσεις όπου η συγκατάθεσή σας είναι νόμιμη απαίτηση ώστε η εταιρία να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς.

Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας με σκοπό την ταυτοποίηση και την ευαισθητοποίηση ως προς άτομα που έχουν αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της συνεργασίας σας, κι εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση πληροφοριών βασίζεται στην συγκατάθεση που χορηγήσατε στο παρόν.

Σημειώστε ότι αν δεν δώσετε τις εν λόγω πληροφορίες σχετικά με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες, η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» δεν θα μπορέσει να λάβει τις αντίστοιχες προφυλάξεις.

Ανάκληση της συγκατάθεσης που χορηγείται βάσει του παρόντος. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεση που χορηγείται με το παρόν καταργώντας την εγγραφή στην ιστοσελίδα https://www……com/unsubscribe. Σε περίπτωση απόσυρσης, η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» δεν θα επεξεργαστεί πια Προσωπικά Δεδομένα που υπόκεινται στην παρούσα συγκατάθεση εκτός αν απαιτείται νομικά. Στην περίπτωση που η επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για νομικούς λόγους, τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και θα διατηρηθούν μόνο για την περίοδο που απαιτείται βάσει νόμου. Ωστόσο, η απόσυρση δεν έχει επιπτώσεις σε προηγούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την επιχείρηση «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» μέχρι την στιγμή της απόσυρσης. Επιπλέον, αν η χρήση μιας υπηρεσίας ή προσφοράς της επιχείρησης «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ» από εσάς απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η εταιρία δεν θα μπορεί (πλέον), μετά την ανάκλησή σας, να σας παρέχει την σχετική υπηρεσία ή το σχετικό προϊόν.

[ultimate_gdpr_policy_accept]